راه‌ساز#

پروژه‌ی #راه‌ساز با هدف گردآوری گفتگوهایی با محوریت زندگی، مسیر و حرفه‌ی افراد شاغل در علوم انسانی، اجتماعی و هنر در خارج و داخل ایران در قالب لایوهای اینستگرم ، از پاییز ۱۳۹۹ آغاز شد.

ویدیوی گفتگوها در هفده اپیزود، در آی‌جی‌تی‌وی اینستگرم و یوتیوب یاسمین رضائی قابل دسترسی است.

در حال حاضر ارائه‌ی خدماتی مانند مشاوره برای تغییررشته ،اپلای تحصیلی و ویرایش انگیزش‌نامه قسمتی از این پروژه را تشکیل می‌دهد.برای تقاضای وقت مشاوره ، لطفاً فرم پایه (یا همان فرم ثبت نام مقدماتی) را تکمیل کنید.

جهت تقاضای بسته‌ی ویرایش حرفه‌ای انگیزش‌نامه‌‌ی راه‌ساز، فرم انگیزش‌نامه را تکمیل کنید.

این پروژه ،‌ به شکل صوتی و با قالبی جدید با همین نام از زمستان ۱۴۰۰ در همه‌‌ی پلتفرمهای معتبر پادکست قابل شنیدن است.

%d bloggers like this: